فروشگاه اینترنتی ویترینال
دسته بندی ها
  فیلترها
  تنظیمات
  جستجو

  ولادت حضرت معصومه س و روز دختر

  یکشنبه, 24 تیر,1397

   

   

   

  دختر و بهار
  دختر كنار پنجره تنها نشست و گفت
  اي دختر بهار حسد مي برم به تو
  عطر و گل و ترانه و سر مستي ترا
  با هر چه طالبي بخدا مي خرم ز تو
  بر شاخ نوجوان درختي شكوفه اي
  با ناز ميگشود دو چشمان بسته را
  ميشست كاكلي به لب آب تقره فام
  آن بالهاي نازك زيباي خسته را
  خورشيد خنده كرد و ز امواج خنده اش
  بر چهر روز روشني دلكشي دويد
  موجي سبك خزيد و نسيمي به گوش او
  رازي سرود و موج بنرمي از او رميد
  خنديد باغبان كه سرانجام شد بهار
  ديگر شكوفه كرده درختي كه كاشتم
  دختر شنيد و گفت چه حاصل از اين بهار
  اي بس بهارها كه بهاري نداشتم
  خورشيد تشنه كام در آن سوي آسمان
  گويي ميان مجمري از خون نشسته بود
  مي رفت روز و خيره در انديشه اي غريب
  دختر كنار پنجره محزون نشسته بود

  انصراف از نظر